Постать сучасного вчителя загальноосвітньої школи (на прикладі освітньо-виховних поглядів О. Тихого).

Автор(и)

  • L. A. Martynets Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Станом на сьогодні освітньо-виховна система України зазнає складного процесу модернізації та трансформації, намагаючись пристосуватися до сучасних європейських тенденцій. У той же час розвиток історико-педагогічної науки створює сприятливі передумови для об’єктивного висвітлення питань, які впродовж багатьох років не розглядалися або оцінювалися на основі певних ідеологічних засад. Широко відомо, що дослідження шкільництва, освітніх інновацій в історії розвитку вітчизняної педагогіки часто супроводжу- валося протистоянням ідей, пошуком оптимальних рішень та компромісів. Саме це спонукає до початку детального дослідження освітньої діяльності О. Тихого, педагога за фахом та за покликанням.

Біографія автора

L. A. Martynets, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
педагогіки та управління освітою

Посилання

Горинь М. Олекса Тихий – портрет зблизька [Електронний ресурс] / М. Горинь. – Режим доступу : http://www.voxpopuli.com.ua/rubriki/istoria/operaciavisla/oleksatihijportr etzblizkaavtorgorinmihajlo.

Малярчук Н. Олекса Тихий – педагог та мовознавець / Н. Малярчук // Актуальні питання сучасної педагогіки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 грудня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 26–28.

Пустова Ф. Педагогічна система Олекси Тихого (штрихи до історичного портрету) [Електронний ресурс] / Ф. Пустова. – Режим доступу : http://nasha-druzhkovka.ru/pedagogichna-sistema-oleksitixogo/

Тихий О. Домашні завдання / О. Тихий // Тихий Олекса. На перехресті думок / [упоряд. Л. Огнєва]. – Донецьк : «Смолоскип», 2013. – 444 с.

Тихий О. Мова – народ / О. Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с.

Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта» / О. Тихий // Мова – народ. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с.

Тихий О. Про проблеми реформи шкільної освіти / О. Тихий // Тихий Олекса. На перехресті думок / [упоряд. Л. Огнєва]. – Донецьк : «Смолоскип», 2013. – 444 с.

Тихий О. Словник мовних покручів / О. Тихий. – Донецьк : Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 107 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми сучасного виховання й педагогічна візія Олекси Тихого