«Я, земле, твій єдиний, я син єдиний твій…»: Олекса Тихий у спогадах Василя Овсієнка та Левка Лук’яненка.

Автор(и)

  • O. V. Punina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У поезії Василя Стуса «Дні щирі, нелукаві, озер ясна габа…» періоду 1973–1979 років, що не ввійшла до збірки «Палімпсести», підкреслено архетипічною є духовно-ейдетична цілісність сина – «Я, земле, твій єдиний, я син єдиний твій…», яка доволі чітко накладається на матрицю життєтворчості Олекси Тихого й ретранслює його екзистенційний вибір на користь різновекторної, умовно беручи, українськості.

Про національну гордість і людську гідність Олекси Тихого як справжньої особистості, що завше йде до своєї мети, речника «українського самостійницького духу», згадує його побратим по мордовському концтабору № 7 суворого режиму в с. Сосновка Левко Лук’яненко.

Біографія автора

O. V. Punina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури

Посилання

Лук’яненко Л. Олекса Тихий: спогади [Електронний ресурс] / Левко Лук’яненко. – Режим доступу: http://olexa.org.ua/ukr/memory/ll_i.htm.

Лук’яненко Л. Олекса Тихий: «Левку, ти чув тост: “Хай живе москаль на Україні!”» // З часів неволі. Сосновка-7 / Левко Лук’яненко. – К.: МАУП, 2005. – С. 460‒466.

Нецензурний Стус. Книга у 2-х частинах. Частина 1 / упорядкув. Б. Підгірного. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 336 с.

Овсієнко В. Повстав і поліг (Олекса Тихий) // Світло людей: Мемуари та публіцистика. У 2 кн. Кн. 1 / упорядкув. автор / Василь Овсієнко. ‒ 2-ге вид., доп. ‒ Харків: Харківська правозахисна група; К.: Права людини, 2007. – С. 262‒278.

Стус В. Твори: у 4 т., 6 кн. [Електронний ресурс] / Василь Стус; голова ред. кол. М. Коцюбинська. ‒ Львів: Просвіта, 1994 – 1999. – Т. 3, Кн. 2: Палімпсести. ‒ 1999. ‒ 495 с. – Режим доступу: http://1576.ua/list/Stus_Vasyl.Tom_3_2.Virshi_periodu_197 3_1979_shcho_ne_vviishly_do_zbirky_Palimpsesty.1576.ua /magazine1/index.html#/0.

Тихий О. Думки про рідний донецький край [Електронний ресурс] / Олекса Тихий. – Режим доступу: http://olexa.org.ua/tvory/tvor01.htm

Тихий О. Роздуми: збірник статей, документів, спогадів / Олексій Тихий; упорядкув. О. Зінкевич. – Торонто – Балтимор: Українське товариство Смолоскип ім. В. Симоненка, 1982. – 80 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Від Хто Я до Хто Ми: проблеми ідентичності з огляду на світоглядні шукання Олекси Тихого