Ім’я і чин Олекси Тихого як знак людської особистості.

Автор(и)

  • V. F. Piven ПВНЗ «КЕГІ», м. Краматорськ

Анотація

У різні часи за різних умов одні й ті самі філософські, культурологічні, етнонаціональні та інші категорії набувають тих чи інших відтінкових значень відповідно до особливостей об’єктивних обставин історичного часу. Метою цього тезового допису – аргументовано довести правдивість сентенції, сформульованої в заголовку. Завданнями – розкрити зміст чотирьох ключових тез, що вказують на провідну роль категорії Гідність у само- зреченому житті й протистоянні радянській тоталітарній системі яскравого представника когорти українських правозахисників 70-х років ХХ ст. Олекси Тихого. Актуальність порушеної проблеми в контексті збройного протистояння російській агресії є самоочевидною. Предметом дослідження є феномени особистого вияву Гідності Олексою Тихим.

Біографія автора

V. F. Piven, ПВНЗ «КЕГІ», м. Краматорськ

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Олекса Тихий: вчора і сьогодні», присвяченої 90-літтю від дня народження правозахисника, філософа, педагога і громадського діяча Олекси Тихого, 24–25 листопада 2016 р. / ред. кол.: Півень В. Ф. (відп. ред.) та ін. – Краматорськ: Краматорський економіко-гуманітарний інститут, 2016. – 208 с.

Мова – народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий. – К.: Смолоскип, 2007. – 416 с.

Овсієнко В. В. Мемуари та публіцистика. У 2-х кн., вид. 2-ге, доп. / Василь Овсієнко. – К.: Смолоскип, 2005: іл.

Півень В.Ф. До проблеми «Олекса Тихий: визна- чення шляху»: https://www.facebook.com/groups/ 1396395340660089/?ref=bookmarks

Тихий Олекса. Думки про рідний Донецький край. – Т. 1. / упоряд. В. В. Овсієнко, М. В. Олійник, В. Ф. Півень, Є. Б. Фіалко. / Олекса Тихий. – Донецьк: ТОВ «Поліграфічний будинок «Донеччина», 2012. – 416 с.; 24 с. іл.

Тихий Олекса: у спогадах, роздумах, літературі. Т.2 / упоряд. В. В. Овсієнко, М. В. Олійник, В. Ф. Півень, Є. Б. Фіалко / Олекса Тихий. – Донецьк: ТОВ «Поліграфічний будинок «Донеччина», 2012. – 368 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Від Хто Я до Хто Ми: проблеми ідентичності з огляду на світоглядні шукання Олекси Тихого