Мовний світ і мовний простір Олекси Тихого: незвідані глибини рідного слова.

Автор(и)

  • A. P. Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • N. H. Zahnitko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Олекса Тихий належить до знакових особистостей в історії України, що пов’язано з його активною життєвою та громадянською позиціями, визначальними чинниками яких слід уважати: 1) відстоювання принципів прав самоідентифікації та самовираження з послідовним національним самовиявом кожної національної особистості; 2) напрацювання напрямів розбудови світоглядних орієнтирів із національно-ментальними домінантами й національно мотивованими життєвими цінностями; 3) правозахисна діяльність за поцінування загальнолюдських цінностей та обстоювання права особистості на вільне вираження думки; 4) активна робота на ниві відродження національно зорієнтованих принципів патріотичного виховання й активізація новітнього навчання поза формалізованою школою; 5) боротьба за повноцінне функціювання національно-рідної мови як самодостатнього складника функціювання державних інституцій та ін. Для Олекси Тихого рідна українська мова була тим чинником, що єднає тисячолітню історію народу («Роздуми про українську мову і культуру в Донецькій області» та ін.), виявляє його національно-ментальну тяглість і т. ін. Функціювання української мови у власній державі має охоплювати усі сфери життєвої спроможності нації – від адміністративно-керівних, військових структур до освітньо-культурних, мистецько-просвітницьких та інших начал.

Біографії авторів

A. P. Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

член-кореспондент Національної академії наук України,
доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

N. H. Zahnitko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Посилання

Береза Т. Мова – не калька : словник української мови [Текст] / Тарас Береза, Ірина Зубрицька, Юрій Зелений. – Львів: Апріорі, 2015. – 664 с.

Дзюба І. Реставрований час [Текст] / Іван Дзюба // Рукопис : Укр. альм. Спогадів, щоденників, листів, док., світлин: У2-х т. / За ред. І.М. Дзюби. – Київ: Криниця, 2004. – С. 8–264.

Загнітко Анатолій. Подих рідного слова [Текст] / Анатолій Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 236 с.

Загнітко А. І воскресне слово… [Текст] / Анатолій Загнітко // Тихий Олекса. Словник мовних покручів [Текст] / Олекса Тихий. – Донецьк: Товариство імені Олекси Тихого, 2009. – С. 65–69.

Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / Упоряд. Олекса Тихий; після- слово О. Зінкевича. – Київ: Смолоскип, 2007. – 416 с.

Тихий Олексій І. Роздуми : збірник статей, документів, роздумів [Текст] / Упорядкував Осип Зінкевич. – Балтимор – Торонто: Українське Видав- ництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. – 1982. – 80 с.

Тихий Олекса. Не можу більше мовчати [Текст] / Олекса Тихий / Упор. Василь Овсієнко, Людмила Огнєва, Євген Фіалко, Євген Шаповалов. – Донецьк: Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 184 с. (http://torba.etnoua.info/files/Oleksa-Tyhyj_Ne-mozhubilshe-movchaty_2009.pdf (16.12.2016)).

Тихий Олекса. Словник мовних покручів. / Упорядник Василь Овсієнко. – Донецьк.: Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 130 с.

Тихий Олекса. Словник невідповідних нормам української літературної мови слів [Текст] / Олекса Тихий // Тихий Олекса. Словник мовних покручів. – Донецьк: Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – С. 9–64.

Тихий Олекса : думки про рідний Донецький край / Упоряд. Овсієнко В. В., Олійник М. В., Півень В. Ф., Фіалко Є. Б. – Т.1. – Донецьк: ТОВ «Поліграфічний будинок «Донеччина»», 2012. – 416 с.; Т. 2 : у спогадах, роздумах, літературі, 2012. – 308 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Від Хто Я до Хто Ми: проблеми ідентичності з огляду на світоглядні шукання Олекси Тихого