Проблема соціалізації особистості в педагогічній спадщині Олекси Тихого.

Автор(и)

  • O. V. Popova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Докорінне реформування системи освіти в умовах перебудови державності, культурного і духовного відродження України потребує вдоскона- лення процесу соціалізації дітей та підлітків. Адже саме в цей період у характері особистості закладаються стрижневі духовні цінності й основи моральних норм. Розвиток дитини у взаємодії та під впливом соціального середовища визначають як процес і результат її соціалізації. Водночас для успішного вирішення даних завдань необхідно не лише створювати нові виховні технології, але й об’єктивно оцінити здобутки просвітителів минулих років. Тому для науковців та практиків безперечний інтерес становить педагогічна система вітчизняного педагога і правозахисника Олекси Тихого. Він справедливо вважав, що основи соціалізації особистості полягають в засвоєнні традиційних українських цінностей в родині, дитячому садочку й школі. Тому метою даної статті є розгляд проблеми соціалізації особистості у педагогічній системі відомого педагога Олекси Тихого.

Біографія автора

O. V. Popova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філософських наук, доцент кафедри педагогіки та управління освітою

Посилання

Малярчук Н. Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого / Н. Малярчук // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – № 1–2. – С. 52–58.

Овсієнко В. Олекса Тихий. Справжній донецький українець [Електронний ресурс] / В. Овсієнко // Українська правда. – 2013. – 16 серпня. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/ articles/2012/02/3/70406/

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Т. І. Поніманська. – К.: «Академвидав», 2006. – 456 с.

Сверстюк Є. Учитель Тихий / Євген Сверстюк // Мистецька сторінка – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/ articles/2012/02/3/70406/

Тихий О. Думки про виховання / О. Тихий // Олекса Тихий. На перехресті думок / Упорядник Огнева Людмила. – Донецьк: Музей «Смолоскип», 2013. – С. 28–43.

Тихий О. Думки про рідний донецький край / О. Тихий // Олекса Тихий. Не можу більше мовчати / Упор. Василь Овсієнко, Людмила Огнєва, Євген Фіалко, Євген Шаповалов. – Донецьк: Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 184 с

Тихий О. Словник мовних покручів [Текст] / О. Тихий. – Донецьк : Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 107 с.

Тихий О. Мова – народ / О. Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми сучасного виховання й педагогічна візія Олекси Тихого