Основні принципи навчання і виховання в педагогічних поглядах Олекси Тихого.

Автор(и)

  • K. V. Britikova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У сучасній педагогічній науці виділяють декілька основоположних дидактичних та виховних принципів. Серед основних принципів навчання прийнято називати принципи науковості, систематичності й послідовності, доступності, звʼязку навчання з життям, свідомості й активності учнів, наочності, міцності знань, емоційності навчання, індивідуального підходу та ін. До головних принципів виховання традиційно відносять єдність національного і загальнолюдського, принцип природовідповідності, культуровідповідності, творчої ініціативи вихованців, демократизації й гуманізації виховання, гармонії родинного й суспільного виховання тощо.

Біографія автора

K. V. Britikova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та
управління освітою

Посилання

Дистервег Ф. А. В. О природосообразности и культуросообразности в обучении / Ф. А. В. Дистервег // Избранные педагогические сочинения. – М., 1956. – С. 229.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : [навчальний посібник] / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 c.

Малярчук Н. Г. Олекса Тихий – педагог та мовознавець / Н. Г. Малярчук // Актуальні питання сучасної педагогіки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 грудня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 26–28.

Малярчук Н. Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого / Н. Малярчук // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – № 1–2. – С. 52–58.

Мороз Р. Світлій памʼяті Олексія Тихого / Р. Мороз // Учитель Олекса Тихий / [укл. Огнєва Людмила]. – Донецьк, 2009. – С. 32-37.

Пустова Ф. Д. Педагогічна система Олекси Тихого (штрихи до історичного портрету) / Ф. Д. Пустова // Наша Дружковка. – 2016. – 7 ноября. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nashadruzhkovka.ru/pedagogichna-sistema-oleksi-tixogo/

Руденко М. З приводу перепоховання О. Тихого / М. Руденко // Учитель Олекса Тихий / [укл. Огнєва Людмила]. – Донецьк, 2009. – С. 27-28.

Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта» / О. Тихий // Мова – народ. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 с.

Тихий Олекса. Думки про виховання / О. Тихий ; Товариство ім. Олекси Тихого. – Донецьк : Норд-Комп’ютер, 2010. – 36 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://storinkam.kiev.ua/product.php?p_id=8694

Тихий О. Домашні завдання / О. Тихий // Тихий Олекса. На перехресті думок / [упоряд. Л. Огнєва]. – Донецьк : «Смолоскип», 2013. – 444 с.

Ушинський К. Д. Вибранi педагогiчнi твори / К. Д. Ушинський. – К. : Радянська школа, 1983. – Т. 2. – 350 с.

Ягупов В. В. Педагогіка : [навч. посібник] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми сучасного виховання й педагогічна візія Олекси Тихого