Ідеологічні реалії сучасних українських політичних партій.

Автор(и)

  • M. V. Prymush Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Актуальність представленої теми дослідження полягає у тому, що сучасні політичні процеси, які відбуваються зараз в Україні, політологами, експертами та політиками характеризуються трьома ключовими процесами: по-перше, війна на Донбасі, по-друге, реформування всіх сфер життя суспільства й по-третє – євроінтеграційними процесами всіх сфер життя суспільства. Назване, також впливає на гасла, риторику, символи та ідеологічні принципи політичних партій. Вказане знаходить свій прояв у двох вимірах: внутрішньому (включення у партійні списки командирів добровольчих батальйонів зони АТО, активістів «Євромайдану», громадських діячів, що слугує фактором подальшої деполітизації партій); та зовнішньому (включення в агітаційну роботу військової тематики, наприклад «Самопоміч», «Народний фронт»). Назване розділення, на наш погляд, є умовним, оскільки процеси формування сучасної ідеології політичних партій в Україні ще триває, але разом з тим, є певні тенденції, вивченню яких й присвячено наше дослідження.

Біографія автора

M. V. Prymush, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління

Посилання

Лановенко О. Будь-яке суспільне відродження починається з формування нової ідеології // Віче. – 2000. – № 3 (96). − С. 3–9.

Руснак Б. Особливості проведення позачер- гових виборів народних депутатів 26 жовтня 2014 року // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування [електронний ресурс] // Режим доступу: http://buk-visnyk.cv.ua/naukovadumka/329/

Заблоцький В. П. Соціальні функції ідеології (аспект суспільних трансформацій) // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наукові доповіді і повідомлення першої Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України; М. О. Шульга (наук. ред.) та ін. – К., 2001. – С.128 – 132;

Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». – М.: Праксис. – 2007. – 208 с.

Примуш М. В. Ідеологія й утопія // Трибуна. – 2005. – № 1–2. – С.20–21.

Українська політична нація: генеза, стан, перспективи /За ред. В. С. Крисаченка. – К., 2003. – С. 606–613.

Head B. Ideology and Social Science: Destutt de Tracy and French Liberalism (Dordrecht, M. Nijhoff; Boston, Hingham, MA, 1985. – 235 р.

Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем: Навчальний посібник. − Львів: Тріада плюс. − 2004. − 528 с.

Недюха М., Михайлич О. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій // Політичний менеджмент. – 2006. − № 2(17). − С. 45–53.

Олекса Тихий Пам’ятайте Нагірну проповідь… [електронний ресурс] // Режим доступу: http://gartnacii.16mb.com/nomer4/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право на гідне життя: виклики історії та сучасні правозахисні студії