Правове виховання як парадигма розвитку громадянського суспільства.

Автор(и)

  • T. V. Mikhailina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Сучасна ситуація в Україні характеризується наявністю кризових процесів майже в усіх сферах соціального буття, а отже і вихід з кризової ситуації можливий лише через використання комплексного підходу. Оскільки стабілізація лише однієї складової системи не вирішує проблеми в цілому. Можна констатувати, що криза не оминула і правове буття суспільства, бо наразі ситуація характеризується нарощенням правового нігілізму, знеціненням права, скепсисом до правових засобів вирішення проблем. І це потребує дійсно системного втручання, тому що формування громадянського суспільства залежить як від вирішення економічних, політичних та інших проблем, так і від реальної зміни внутрішніх орієнтирів поведінки особи. Саме на останнє завдання і спрямоване правове виховання людини. Але правове виховання, як і будь-яка інша системна діяльність, може бути ефективним лише за умов концептуального підходу до нього.

Біографія автора

T. V. Mikhailina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії
держави і права та адміністративного права

Посилання

Бабенко А. Н. Значение правовых ценностей для процесса правового воспитания / А. Н. Бабенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – Серия: Право. – 2008. – № 2.

Головченко В. В. Эффективность правового воспитания: понятие, методика, критерии измерения / В. В. Головченко. – К., 1985.

Головченко Г. А. Роль правового воспитания в закреплении социальных ценностей права в правосознании российских граждан / Г. А. Головченко // 2015. The new stage of development: International scientific congress. ‒ Budapest, 2015. ‒ p. 5-7.

Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Наталія Юріївна; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 21 с.

Осика І. В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Осика Ірина Віталіївна; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2004. – 24 с.

Попандопуло О. А. Правовая социализация личности в российском социокультурном пространстве / О. А. Попандопуло // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 7: Философия. – 2013. – №1(19).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право на гідне життя: виклики історії та сучасні правозахисні студії