Історико-правовий аналіз ст. 62 Кримінального кодексу УРСР 1960 року.

Автор(и)

  • O. V. Martyniuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

В умовах трансформації національної правової системи, що була розпочата понад два з половиною десятиліття тому, актуальною залишається проблема розвитку правозахисної діяльності. Нині наша держава визначила власні пріоритети своєї діяльності, найголовнішим з яких є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Правозахисний рух, що зародився в Україні у другій половині 50-х років ХХ ст. в умовах існування тоталітарного політичного режиму, ставив за мету захист конституційних прав і свобод громадян та став частиною загальносоюзного правозахисного руху.

Біографія автора

O. V. Martyniuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та
історії держави і права та адміністративного права

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.

Шевченко О. М. Правозахисний рух в Україні 60–80-х років ХХ ст. як елемент формування громадянського суспільства у тоталітарній державі / О. М. Шевченко // Університетські наукові записки. – 2012. – № 2 (42). – С. 376–384.

Уголовный кодекс Украинской ССР. Научно- практический комментарий. – К.: Издательство политической литературы Украины, 1978. – 684 с.

Дисидентський рух в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.khpg.org/index.php?id=1162803885.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право на гідне життя: виклики історії та сучасні правозахисні студії