Специфіка політизації місцевого самоврядування в сучасній Україні.

Автор(и)

  • Yu. O. Koval Покровська міська рада, м. Покровськ, Донецька область

Анотація

Актуальність представленого дослідження полягає у тому, що в політичній науці у питаннях з проблематики місцевого самоврядування демонструється відсутність як єдиного, так й комплексного визначення поняття місцевого самоврядування через його політичну, правову, економічна та соціальну природу. Складність полягає в тому, що дослідження місцевого самоврядування знаходиться в предметному колі майже всього спектру гуманітарних наук, серед яких є юридичні, економічні, соціальні, філософські та інші, але при цьому, предметне коло в названому спектрі різні.

Біографія автора

Yu. O. Koval, Покровська міська рада, м. Покровськ, Донецька область

кадидат політичних наук, прес-секретар

Посилання

Гнейст Р. Правовое государство и администра- тивные суды Германии / Р. Гнейст // . – СПб. : Тип. В. Безобразова и К., 1896. – 379 с.

Березинський В. П. Політична самоорганізація громад: сутність явища, синергія ефектів, форми прояву [текст] : Монографія / В. П. Березинський // – К. : Освіта, 2013. – 320 с.

Тихий Олекса Чому Донецький вчитель став «ворогом №1» для СРСР [електронний ресурс] / О. Тихий// Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/ a/28106828.html

Іванова Т. В. Організація місцевого самовряду- вання в Україні: Навчальний посібник. / Т. Іванова // – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 112 с.

Батанов О. В. Правові акти місцевого самовря- дування: нариси про юридичну природу: монографія / Батанов О. В., Бесчастний В. М., Делія Ю. В – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 234 с.

Овсієенко В. Олекса Тихий. Справжній донецький українець /О. Тихий // Електронний доступ: http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/3/70406/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право на гідне життя: виклики історії та сучасні правозахисні студії